OFFICE

Hellenic Bank HQ

Nicosia, 1996

Universal Tower

Nicosia, 1982

BOC Makarios Avenue Tower

Nicosia, 2009

Avraamides Emporio Plaza

Nicosia, 2001

© 2020 Athos Dikaios + Associates Architects

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon